ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 481 และ 675

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 481 และ 675 นั้น ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้

1 กุมภาพันธ์ 2566