คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ ผู้บริหาร ต้อนรับคณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 27 มกราคม 2566

27 มกราคม 2566

ห้องภาพ