ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูครปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ PDF ที่แนบมา ดังนี้

27 มกราคม 2566

เอกสาร