ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะ ร่วมในพิธีทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  ในกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช 2566  ณ ห้องประชุม 223 ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565. 

26 ธันวาคม 2565

ห้องภาพ