ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีประกาศตามโครงการดังต่อไปนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการPortfolio ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ปวส. ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร นครสวรรค์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) คลิ๊กที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) คลิ๊กที่นี่

ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศโครงการต่างๆนี้ อ่านรายละเอียดหมายเหตุท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อมิให้พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566

29 พฤศจิกายน 2565

เอกสาร