ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ โดยขอให้ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังไฟล์ PDF แนบมานี้

11 พฤศจิกายน 2565