ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ.

7 พฤศจิกายน 2565