ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาศษสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดยื่นเอกสารการสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ทั้งนี้ ผู้สนใจขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติการยื่นเอกสารสมัครต่างได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวประกาศทุนนี้

7 พฤศจิกายน 2565