ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนโปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและการยื่นเอกสารต่างๆ ได้จากไฟล์ PDF ประกาศที่แนบมานี้ โดยกำหนดส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

18 ตุลาคม 2565