รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 485 สังกัดภาควิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไฟล์ pdf ประกาศที่แนบมา ดังต่อไปนี้

4 ตุลาคม 2565