ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. เรื่อง มาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง มาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้

23 สิงหาคม 2565