ประกาศ มจพ. เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามประกาศลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่)

4 กรกฎาคม 2565