ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 TCAS 4.3

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 TCAS 4.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายนามต่อไปนี้ (คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่)


4 กรกฎาคม 2565