ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 TCAS 4.3

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังมีรายนามต่อไปนี้ (คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่)

1 กรกฎาคม 2565