นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันตกและภาคกลางในการแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดในส่วนภาคตะวันตกและภาคกลางจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 : The 19th Thailand Mathematical Olympiad (TMO19th) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565  โดยมีนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมทีมแข่งขัน ดังนี้

1. เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

2. นายกันตภณ จิตสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

3. เด็กชายกรภัทร ลิจุติภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4. เด็กชายกฤติเดช องอาจเดชาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5. นายวสวัตติ์ ศรียาภัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

6. นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

อาจารย์ผู้ควบควมทีม : 

อาจารย์ ดร. ดอนนี่ พัสสาหรี่ หัวหน้าทีม 

รศ.ดร. ชานนท์ พรมสกล รองหัวหน้าทีม 

สรุปการแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนสูงสุดในส่วนภาคตะวันตกและภาคกลาง ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมทีมการแข่งขันการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19  โดยมีพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

23 มิถุนายน 2565

ห้องภาพ