ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติและสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติและโครงสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยมีประกาศดังต่อไปนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกของโครงการปฏิบัติตามรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

14 มิถุนายน 2565