ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติและสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) ดังนี้

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดูรายชื่อและท้ายประกาศคลิ๊กที่นี่)

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดูรายชื่อและท้ายประกาศคลิ๊กที่นี่) 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจดูรายชื่อของตนเองและศึกษารายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วนตามโครงการรับตรงฯ ที่ได้เลือกสมัครไว้ 

13 มิถุนายน 2565