ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 706 และ 1154 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีรายชื่อตามไฟล์ pdf แนบมากับประกาศ ดังนี้

10 มิถุนายน 2565