ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 (ขยายระยะเวลาการรับสมัครรับทุนรอบที่ 3)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศทุนนี้ เพื่อศึกษารายละเอียดการรับสมัคร โดยขยายระยะเวลาส่งใบสมัครทุน จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

7 มิถุนายน 2565