ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร จำนวน 2 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวนี้

6 พฤษภาคม 2565