ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท โทส(บี บราเทอร์) จำกัด มีความประสงค์รับนิสิตนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2561

มจพ. รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2561