ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีตกค้างทุกภาควิชา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2017

ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หารือและเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วิทยศาสตร์ประยุกต์หารือและเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 26-27 กันยายน 2560

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมผู้แทนถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมผู้แทนถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2560

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 สิงหาคม 2560

ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปหารือกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปหารือกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2560

Technische Universität (TU) Chemnitz หารือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับ Technische Universität (TU) Chemnitz สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองของคณะ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 สิงหาคม 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

ประกาศ! ที่นั่งสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ! ที่นั่งสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560