ประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

ประกาศ! ที่นั่งสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ! ที่นั่งสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๓

ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๓

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2017

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโอกินาวา

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มจพ-โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 กรกฎาคม 2560

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สอวน. ปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มิถุนายน 2560

ขอเชิญท่านเข้าสู่งานสัมมนา Ricoh : The Education Workplace Solution

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าสู่งานสัมมนา Ricoh : The Education Workplace Solution ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มิถุนายน 2560

ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 16 - 30 ปี ร่วมสมัครโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 16 - 30 ปี ร่วมสมัครโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการHOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัด "การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HOW TO PITCH TO GET FUNDING ? วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง "การพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560"

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560 พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพจากเว็บไซต์ https://health.icit.kmutnb.ac.th

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560