ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAICID NATIONAL SYSPOSIUM

ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ขอเชิญยื่นข้อเสนอ โครงการศึกษาจัดทำมารตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 15 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ขอเชิญร่วมเสนอ "โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด"

กำหนดพิจารณาข้อเสนอโครงการ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018) ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 มกราคม 2561

โครงการ POSN Science Camp 2018 รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2018

โครงการ POSN Science Camp 2018 รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2561

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2561