ประชาสัมพันธ์

ประกาศ! คะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา Chem for Sci ตอน 2-7

ประกาศ! คะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา Chem for Sci ตอน 2-7

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2560

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 ตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST) รับสมัครวันที่ 1 พ.ย. จนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย1/2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1/2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ.

สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 - 25 ตุลาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กันยายน 2560

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีตกค้างทุกภาควิชา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2017

ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หารือและเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วิทยศาสตร์ประยุกต์หารือและเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 26-27 กันยายน 2560

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมผู้แทนถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมผู้แทนถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2560

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 สิงหาคม 2560