ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 บุคลากรในสังกัดสามารถส่งผลงานวิจัย/บทความ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคไตและผู้ป่วยวิกฤตกับวิศวกรชีวการแพทย์ในประเทศไทย

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคไตและผู้ป่วยวิกฤตกับวิศวกรชีวการแพทย์ในประเทศไทย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ เรื่องการส่งแฟ้มผลงานของผู้สมัครโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่องการส่งแฟ้มผลงานของผู้สมัครโควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 ตุลาคม 2560

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่1-2560 เคมีสำหรับวิศวกร

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2560

ประกาศ! คะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา Chem for Sci ตอน 2-7

ประกาศ! คะแนนสอบกลางภาค 1-2560 วิชา Chem for Sci ตอน 2-7

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2560

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 ตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST) รับสมัครวันที่ 1 พ.ย. จนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย1/2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1/2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ.

สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 - 25 ตุลาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กันยายน 2560

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีตกค้างทุกภาควิชา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560

ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2017

ขอเชิญส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis Innovation Contest 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กันยายน 2560