ประชาสัมพันธ์

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 สิงหาคม 2560

ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปหารือกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปหารือกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2560

Technische Universität (TU) Chemnitz หารือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับ Technische Universität (TU) Chemnitz สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองของคณะ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 สิงหาคม 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

ประกาศ! ที่นั่งสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ! ที่นั่งสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๓

ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๓

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2017

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโอกินาวา

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มจพ-โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 กรกฎาคม 2560

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สอวน. ปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มิถุนายน 2560

ขอเชิญท่านเข้าสู่งานสัมมนา Ricoh : The Education Workplace Solution

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าสู่งานสัมมนา Ricoh : The Education Workplace Solution ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มิถุนายน 2560

ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 16 - 30 ปี ร่วมสมัครโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 16 - 30 ปี ร่วมสมัครโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มิถุนายน 2560