อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 2

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม เรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม เรื่อง Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 9

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 9

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ (TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ (TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560

บ. พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

บ. พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560