ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

อ่าน 634 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 กรกฎาคม 2564

เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัดตามไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้