ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564

อ่าน 1,032 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 มิถุนายน 2564

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564  เ พื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัดดังรายละเอียดไฟล์PDF ที่แนบมาต่อไปนี้