ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกโครงการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกโครงการ

อ่าน 1,138 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 มิถุนายน 2564
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกโครงการ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาใหม่อ่านรายละเอียดจากประกาศตามไฟล์PDF ที่แนบมานี้