ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564

อ่าน 1,198 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มิถุนายน 2564

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์PDF ต่อไปนี้