ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

อ่าน 504 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 มิถุนายน 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 3 ปี) ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้