ช่องทางติดต่อกับภาควิชาสำหรับนักศึกษาใหม่

ช่องทางติดต่อกับภาควิชาสำหรับนักศึกษาใหม่

อ่าน 1,761 ครั้ง

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
24 พฤษภาคม 2564

นักศึกษาใหม่สามารถติดต่อภาควิชา โดยดูที่ช่องทางการติดต่อด้านล่าง


  #
  ภาควิชา
  ช่องทางการติดต่อ
 1.  
 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 3.  
 4. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 5.  
 6. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
 7.  
 8. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 9.  
 10. ภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์
 11.  
 12. ภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 13.  
 14. ภาควิชาสถิติประยุกต์