มจพ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มจพ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่าน 351 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนหลายอัตรา ทั้งนี้ ท่านที่สนใจจะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการรับสมัครได้ที่ไฟล์PDFที่แนบมากับข่าวประกาศนี้

ดาวน์โหลด