ขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 675 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 675 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

อ่าน 325 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 พฤษภาคม 2564

  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 675 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการรับสมัครตามรายละเอียดจากไฟล์ภาพ JPG ที่แนบมายังข่าวประกาศนี้ พร้อมกับส่งทาง E-mail : wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th โดยขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564