ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน ใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน ใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564

อ่าน 451 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 พฤษภาคม 2564