ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาฟิสิกส์

ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาฟิสิกส์

อ่าน 169 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2564

        ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาฟิสิกส์ ดังนี้

        - สาขาเคมี  ดูตารางอบรมที่นี่

        - สาขาคณิตศาสตร์ ดูตารางอบรมที่นี่

        - สาขาคอมพิวเตอร์ ดูตารางอบรมที่นี่

        - สาขาฟิสิกส์ ดูตารางอบรมที่นี่ 

ดาวน์โหลด
257 KB 48
46 KB 75