ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรง เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี

ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรง เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี

อ่าน 302 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

        - ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กที่นี่

        - ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กที่นี่