ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT

อ่าน 214 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งมีรายนามตามโครงการดังต่อไปนี้

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่