ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ.  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,559 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 เมษายน 2564

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ซึ่งมีความรุนแรง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอให้ทุกส่วนงานจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. จึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามไฟล์ประกาศที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้