ประชาสัมพันธ์ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,299 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2564

    ขอประชาสัมพันธ์ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และ วิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับการอบรมขอให้ดูรายละเอียดวิชา ดังนี้

        - ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ (คลิ๊กที่นี่)

        - ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาเคมี (คลิ๊กที่นี่)

        - ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาคอมพิวเตอร์ (คลิ๊กที่นี่)

        - ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาฟิสิกส์ (คลิ๊กที่นี่)

        

    ทั้งนี้ หากประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อที่ 0 2555 2000 ต่อ 4212 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)