ประกาศรายชื่อนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อนักเรียนตอบรับเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่าน 619 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 กุมภาพันธ์ 2564