ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ และ วิชาเคมี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ และ วิชาเคมี

อ่าน 2,085 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด