ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย - จีน สมัยที่ 23

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย - จีน สมัยที่ 23

อ่าน 962 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤศจิกายน 2562

    ด้วย ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มจพ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ส่งข้อเสนอโครงการที่สนใจจะร่วมมือกับฝ่ายจีน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย - จีน สมัยที่ 23 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับแบบยื่นข้อเสนอโครงการฯ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ที่เว็บไซต์ http://tica.thaigov.net/main/th/relation และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฯ ไปที่ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ โทร.1026 (คุณเพ็ญพิชชา)