ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

อ่าน 1,437 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤศจิกายน 2562

    โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจำนวน 4 อัตรา 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาฟิสิกส์ ครูสอนวิชาเคมี และ ครูสอนวิชาชีววิทยา โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครงานตามไฟล์เอกสารแนบข่าวนี้