บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

อ่าน 815 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2562

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน   วิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 นักศึกษาที่สนใจขอให้ดูรายละเอียดจากไฟล์เอกสารแนบ PDF หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 -2417