การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภท ทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภท ทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่าน 644 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 ตุลาคม 2562

    สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศให้ทุนองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภท ทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวขอให้ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่นี่ (คลิ๊ก)