การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2563

อ่าน 3,763 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 สิงหาคม 2562

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เข้าฝึกงาน ประจำปี 2563 โดยจะเปิดรับผ่านระบบนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ กฟผ. (EGAT Internship) ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ ขอให้ดูรายละเอียดกำหนดการและช่วงเวลาของการรับสมัครจากไฟล์เอกสารแนบ PDF ในข่าวประกาศนี้

ดาวน์โหลด