กำหนดการแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561

กำหนดการแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561

อ่าน 1,402 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 พฤษภาคม 2561