ประกาศรับสมัครงาน

มจพ. รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคลากรและสมัครสอบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2561

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท เอส.เอ็นเค ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา

บริษัท เอส.เอ็นเค ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และ เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท อินทิกริตี้ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท อินทิกริตี้ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561